URA Logo

Všechno začíná a končí v rodině.

Aktuality

Workshop Edukace rodičů

  • 2. 8. 2022

Unie rodinných advokátů zve odbornou i širokou veřejnost na workshop Edukace rodičů, který spolupořádá v úterý 4. října 2022 od 9 do 13 hod. Zájemci o účast a zaslání přihlášky…

Konference o výživném

  • 18. 5. 2022

IV. ročník konference URA Rodina v právu a bezpráví, která se konala 11. 5. 2022, se věnoval výživnému. O čem jsme tam diskutovali, si můžete přečíst zde:

Zápis z členské schůze Unie rodinných advokátů konané dne 11. května 2022 v Praze

  • 16. 5. 2022

Přítomno: 65 členů URA (viz prezenční listina) Místo konání: Hotel Grandior Hotel Prague, Praha, Na Poříčí 421.       Zahájení, informace o činnosti URA v roce 2021, informace o…

Judikatura práva rodiny

  • 11. 5. 2022

Unie rodinných advokátů ve spolupráci se Stálou konferencí českého práva vydává v těchto dnech publikaci Judikatura práva rodiny, jejímiž autory jsou JUDr. Daniela Kovářová a JUDr…

Charta UIA k přístupu ke spravedlnosti pro ženy

  • 27. 4. 2022

URA obecně podporuje všechny kroky, které přispějí ke zmírnění násilí vůči ženám, nicméně oběťmi bývají i muži i další skupiny obyvatel (děti, senioři apod.). URA se proto…

Názory

Klient v krizi

  • 17. 5. 2022

Jak poskytuje advokát pomoc klientovi v krizi? O tom píše JUDr. Daniela Kovářová. Celý článek uveřejněný původně v časopise Rodinné listy převzal Advokátní deník:

Vnitrostátní únosy jsou rodinné zlo

  • 3. 11. 2021

Dítě není věc a žádný z rodičů o něm nesmí rozhodovat samostatně. Vnitrostátní únosy, při nichž jeden z rodičů (obvykle matka) bez projednání s otcem sebere děti a odstěhuje se s…

Asertivní advokacie

  • 5. 11. 2020

Psát do Bulletinu advokacie o advokátním vzdělávání je jako nosit sovy do Atén nebo vodu do řek. Všichni advokáti i koncipienti ho čtou, a kdo chce poskytovat právní pomoc…

Soud není správné místo pro řešení rozpadu rodiny a advokát není rodinný poradce

  • 11. 10. 2020

Advokátka Mgr. Komedová Pavlína, LL.M., a psycholožka Mgr. Halfarová Kateřina, LL.M., nabídly Unii rodinných advokátů k uveřejnění článek nazvaný Soud není správní místo pro…

Chtějí rodiče skutečně střídavou či vlastní výlučnou péči

  • 28. 9. 2020

Hitem opatrovnických sporů v péči o děti je střídavá péče. Ústavním soudem je považována za nejlepší a jedinou vhodnou., pokud rodiče opravdu nejsou omezeni nějakou významnou…